Advertisement

ข้าวผัดกะเพราที่แท้จริง ใส่กะเพรา ไม่ใส่ถั่วฝักยาว ข้าวโพดอ่อน แครอท หอมหัวใหญ่ #ร้านจานบึ้ม

@meowpawanrat 24

ยุวกษัตริย์ รัชกาลที่ ๘ รัชกาลที่ ๙ : สีไม้

@meowpawanrat 23

วาดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ๙ เดือน ที่พระราชาจากไป

@meowpawanrat 33

Advertisement

เริ่มวาดรูปในหลวง พระราชินี มาเมื่อปีที่ในหลวงครองราชย์ ๖๐ ปี นั่นคือปี ๒๕๔๙ ก่อนหน้านั้นไม่กล้าวาดเลย กลัวไม่สวย กลัวไม่เหมือน แต่ครูโต ม.ล.จิราธร ครูสอนวาดรูป พาให้ออกจากความกลัวนั้น รูปที่วาดด้วยความรัก เทิดทูนบูชาในมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ มีแต่ความเมตตากรุณาให้แผ่นดินไทย ไม่ต้องกลัวไม่สวย ไม่ต้องกลัวไม่เหมือน เพราะสำหรับเรา พระองค์ท่าน งดงามเสมอ

@meowpawanrat 79

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชน

@meowpawanrat 22

หมดเวลาเที่ยวแล้ว.. ... .. . .

@meowpawanrat 19

ในหลวงรัชกาลที่ ๘ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

@meowpawanrat 17

ผักแกล้มส้มตำที่ร้านครูนงลักษณ์ อ.วิเชียรบุรี

@meowpawanrat 12

ในหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศ

@meowpawanrat 17