Advertisement

Có thể không gặp, mà lỡ gặp rồi là tui đi đằng trước, bạn í theo đằng sau. Tui nhích sang trái 1cm, bạn í nhích sang trái 2cm. Lỡ đi xa xa, dòm ko thấy là gọi hỏi "sắp về chưa?" - bị nghiện ghẹo bạn í, lâu lâu nói vài câu vu vơ làm nghẹn tim bạn í, cạn lời với tui. #love #him #crazyman

0

Advertisement

Advertisement

Cảm ơn a đã từ bỏ 1 người con gái như em Tìm #him thật lòng, biết trân trọng 💋

0