Advertisement

Advertisement

Advertisement

🔸 مسابقه شماره 9🔸 🔴 دو برنده داریم 🔴 1 . فردین از بوکان 2 . محمدحسین از شیراز 3 . پیشوا از مهاباد 4 . کاویان از بوکان ✔ برندگان فردا شب شات خواهند شد ✔ ✔ برندگان در مسابقات بعدی هم شرکت داده خواهد شد ✔ ✔ برندگان در مسابقات بعدی باهم مقایسه می شوند ✔ ✔ لطفا رای دهید و دوستان خود را تگ کنید✔ ____________________________________________________ #mahabad #modeling #model #iran #boy #girl #kour #kech #Love #jazab #xoshkel #ziba #mahabad #model #pesar #doxtar #modeling #iran #tehran #kourd #kord #kourdish #tourk #turk #fars #duff #modeling #modelmodelhair #mahabad #bukan #kourdish #kord #tehran #iran #fashion #modeling #model #sablax #mahabad #girl #boy #fashion #lebas #mahabad

120

Thanks So Much Girly I Love it My Bf shirt on the right & mine the left Getting prepared for Universal Studio Next Month I Love The Shirts cant wait to wear it 😍 #Repost sunset_sweet: 🍻 #duff #duffbeer

2