Advertisement

นี่ก็ยืนอย่างสตรวอง เพื่อรอการระบาย... #ต ิงต๊องเบอร์นี้ตะลุยกองถ่ายเท่านั้น #บ ่ายโมงนิดนิด #เอ ๊าเปิดรอสิคะจะรอระบายอะไร @maker_family @payoon3 @matoom.techin

@yossiebistro 14

Advertisement

มีความคิมมี่ มีความมาร์กี้ มีความญาญ่า... #พ ี่ไหว้ล่ะอย่าเพิ่งอ้วก #ด ูวันนี้ก่อน #ตะล ุยกองถ่าย #พ ิธีกรบ้ามั๊ยตอบเลยว่าใช่ #ผ ู้จัดเป็นด้วยมั๊ยตอบเลยว่ามาก #บ ่ายโมงสิบห้าวันนี้ #ต ิงต๊องเบอร์นี้ตะลุยกองถ่ายเท่านั้น 📷📷by @matoom.techin

@yossiebistro 90