Advertisement

👉 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันนี้คือวันสุดท้ายของการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ... แต่ตามความระเบียบของหน้าที่ .. วันสุดท้ายของการสอนคือวันที่ ... เด็กนักเรียนได้ทำการสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว. 👉 ขอบคุณ #คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ที่ให้ความสนับสนุนในการฝึกประสบการณ์ 👉 ขอบคุณ #พี่ๆและเพื่อนๆของแฟนทุกคน ที่คอยช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ 👉 ขอบคุณ #แฟนที่น่ารัก ที่ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน กำลังใจก้มีให้ไม่เคยขาด 👉 ขอบคุณ #สายรหัสที่น่ารักน้องๆหลานๆรหัส ที่คอยไลท์รูปใน ไอจี (อันนี้ไม่เกี่ยวๆ) 👉 ขอบคุน #อาจารย์ดาราวรรณ อาจารย์นิเทศก์ ที่คอยให้คำปรึกษาในทุกๆปัญหา และเป็นผู้ที่ทำให้งานวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ จนทำให้ศิษย์คนนี้สำเร็จการศึกษา 👉 ขอบคุน #อาจารย์ในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ทุกท่าน ที่คอยอบรมบ่มเพาะ จนศิษย์สำเร็จการศึกษา 👉 ขอบคุณ #คณะครู #โรงเรียนจงฝามูลนิธิ และ #โรงเรียนเบตง"วีระราษฏร์ประสาน" ที่คอยส่งอนาคตให้กับศิษย์ 👉 ที้สำคัญขาดไม่ได้ .... ขอบคุณ ... พ่อกับแม่ ที่คอยส่งเสียเลี้ยงลูกจนจบระดับปริญญาตรี จนสามารถลบคำดูถูกเหยียดหยาม ... #ขอบคุณทุกท่าน ทั้งที่เอ่ยและไม่ได้เอ่ย ที่คอบอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเด็กคนนึง.....

0

Advertisement

Advertisement

ครั้งหนึ่งในชีวิต....14-01-2560 ธารน้ำใจที่คุณผู้ชมส่งผ่านอมรินทร์ทีวี เรานำมามอบถึงมือผู้ประสบอุทกภัยที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ #ขอบคุณทุกท่าน #อมรินทร์ทีวี #น้ำท่วมภาคใต้2560 #เป็นกำลังใจให้กัน #แบ่งปันน้ำใจ #หลังแทบขาดแขนขาแทบหลุดแต่อิ่มอกและสุขใจ

0