Advertisement

Advertisement

Advertisement

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ Always and eternally in our heart ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

รอแค่นี้เอง....เบาๆค่ะ แค่ 399,098 ชม หรือ 16,629 วัน หรือ 554 เดือน หรือ 46 ปี หรือ 4.6 ทศวรรษ เอ๊งงงง รอได้ โทรศัพท์ซื้อมาแพง