Advertisement

Advertisement

Advertisement

มอนิ่งวันนี้ 😊 ยินดีกับอูฐมากๆ อูฐเก่ง อูฐเหมาะ อูฐดี อูฐผอม อยากให้อูฐกินข้าวเยอะๆ 🙈😂 ... ดีใจด้วยสำหรับรางวัลดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวนะมนเนด 😊🤗 @kamolned

@great_rider10 249