Advertisement

"Better Together" @leng_rajanikara ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม OK! Charity 2017: Better Together ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ที่ลานเอเทรียม 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยการซื้อเสื้อคู่การกุศล ในราคา 300 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ชุมชนที่ปลูกกาแฟอินทรีย์ปลอดสารเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาป่าต้นน้ำให้คนปลายน้ำได้บริโภคอย่างปลอดภัย #okcharity2017 #bettertogether #okmagazinethailand

@yossiebistro 0

Advertisement

คิดถึงทุกลมหายใจค่ะพ่อ

@yossiebistro 24

Advertisement

@yossiebistro 5